Samarbeidspartnere

www.fotografeidsmo.no

Christian Grytnes

Personer jeg jobber med sier om meg at jeg har et stort engasjement, en god oppmerksomhet, evne til å utfordre og skape tillit. Jeg trives godt i rollen som veileder og formidler. Jeg er god på relasjoner og har et stort engasjement når jeg jobber med enkeltpersoner eller et team. Jeg har en styrke i å fasilitere læringsprosesser.

Jeg har alltid hatt lange kunderelasjoner og jobbet mye med de samme kundene og merkevarene over mange år. I mine 6 år på NTNU inngår pedagogikk, psykologi, teologi og karriererådgiving i fagkretsen. Jeg har også en 3 årig videreutdanning i gestaltveiledning.

Jeg startet min karriere som snekker. Etter utdannelse på NTNU begynte jeg å jobbe innenfor HR-feltet. Fra 2000 har jeg jobbet som veileder innen ledelse og karriere. Min erfaring spenner over områder som utvikling og gjennomføring av lederprogrammer, coaching av ledere og ledergrupper, endringsprosesser, rekruttering og karriereveiledning.

Christian Grytnes
Daglig Leder

Tlf: +47 90 83 79 46

E-mail: christian@synergy.no

Linkedin

karen

Karen Hannasvik

Mennesker jeg jobber med sier jeg er inspirerende og motiverende, og at de kjenner seg sett og anerkjent i møte med meg. Jeg trives med å jobbe mot konkrete mål – sammen med andre.

Mine særlige styrker ligger i å lede lærings- og utviklingsprosesser som krever rom for refleksjon og nytenkning, samtidig som tidsfrister og fremdrift overholdes.

Min arbeids- og ledererfaring er i hovedsak fra arbeidsinkludering, karriererelatert veiledning og IKT. Som faglig bakgrunn har jeg 5 års høyskoleutdanning innenfor pedagogikk og veiledning/coaching, organisasjonspsykologi samt økonomi og ledelse.

Som tidligere fagsjef i arbeidsinkludering, har jeg utviklet og gjennomført tjenester innenfor arbeidsinkludering, karriereutvikling, personlig utvikling og læring for mennesker i alle aldre, i ulike livssituasjoner og med ulik yrkesbakgrunn. Kundene har vært både private virksomheter, NAV og Helseforetakene

Jeg har opparbeidet bred kompetanse innenfor karriererelatert veiledning, rekruttering, ledelse og faglig kvalitetssikring av tjenesteleveranser. I dette ligger også kompetanse innfor HR, arbeid og helse, omstilling og kompetanseutvikling.

Karen Hannasvik
Forretningsutvikler/veileder i karriere og ledelse

Tlf: +47 97 40 48 88

E-mail: karen@synergy.no

Linkedin