Referanser

 

 

Maria, 20 år

Jeg sto helt fast etter videregående på hvor jeg skulle starte og hva slags yrke jeg ville gå for. Karriereveiledningen hjalp meg til å se ting klarere og finne ut av hvem jeg er, på en annen måte. Jeg ble også mer bevisst på mine sterke og svake sider, og følte meg sett og ivaretatt under hele prosessen. Hun ga meg verktøy til å finne ut mer om yrkene jeg var interessert i, og hun slapp meg ikke før jeg hadde funnet min vei. Veiledningen førte til at jeg nå har begynt på et studie som føles veldig riktig, og det er godt å ha kommet i gang! Linda er årsaken til at jeg klarte å gå fra kaos til kontroll på relativt kort tid, i tillegg til at hun virkelig bryr seg om hvordan det går med meg videre. Anbefaler denne karriereveiledningen på det sterkeste!

 

 Kvinne 20-årene

«Som nyutdannet på jakt etter relevant jobb, fikk jeg gjennom karriereveiledning hos Linda kartlagt og satt ord på styrker og egenskaper hos meg selv som effektivt kan brukes i søknad- og intervjuprosesser. Linda skapte et trygt miljø, fikk i gang tankeprosesser hos meg og var en meget dyktig sparringspartner. Kan varmt anbefales!»

 

Kvinne 50-årene

«Varm ivaretakelse. Stilte spørsmål som bidro til utvidelse av tanker og nye refleksjoner.»

 

Kvinne 50-årene

«Fikk mulighet å gjennomføre karriereveiledning hos Linda. Oppklarende i forhold til interesser, ressurser og kvaliteter. Interessant, morsomt og overraskende grundig gjennomgang, utført av en interessert og kompetent veileder. Fikk mer enn forventet, hva gjelder selvforståelse og selvrefleksjon. Ga trygghet og tyngde i videre valg, ikke bare i forhold til karriere, men også privat. Noe som jo i bunn og grunn hører tett sammen.»

 

Kvinne 43 år

«Selve testen var ikke vanskelig å svare på, men den satte i gang en tankeprosess hos meg. Den prosessen fortsatte under veiledningen. Veiledningen hjalp meg til å se meg selv litt utenfra, åpnet meg opp og fikk meg til å være mer ærlig mot meg selv og til å se mine egenskaper. Den bekreftet mitt yrkesvalg samt styrket troen på og om meg selv! Noe jeg nå har fått igjen for i intervjuer. Trygghet 😊

 

Kvinne 21 år

«Da jeg var på karriereveiledning hos Linda, hadde jeg allerede søkt høyere utdanning og visste sånn noenlunde hvilken retning jeg ville gå. Men testen jeg tok gjorde meg oppmerksom på at jeg hadde interesser innenfor yrker og utdanninger som ikke faller naturlig for meg, noe som var veldig kult. Den er også svært detaljert, og gir en større pekepinn enn f.eks. tester man finner på nettet. Når det kommer til veiledningen hjalp Linda meg med å få en større oversikt. Dette hjalp meg i den forstand at jeg ble mer sikker på at den retningen jeg hadde valgt var rett for meg. Vi diskuterte også muligheter rettet til denne utdanningen. For meg var det veldig deilig å snakke med en profesjonell, og ikke bare med mamma og pappa rundt middagsbordet. Man får en litt større oversikt, og man får luftet tankene og ideene sine.»

 

Kvinne 50 årene

«Det var utfordrende å snakke høyt om seg selv, samtidig som det var godt og gjorde at det man konkluderte med ble virkeligere. Godt med en samtalepartner som stilte de riktige spørsmål samt kunne tolke svar og kroppsspråk. Brikker ble funnet og lagt på plass.» Du ga ihvertfall meg mye og jeg har det veldig fint i jobben min nå. Ting falt på plass for meg.