InnsjekkProgrammet

Er du usikker på om du skal fortsette i jobben du har, lurer på hva annet du kan passe til og hvor du skal starte?

Dette programmet er for deg som ønsker å ta en innsjekk, for å utforske dine ressurser og muligheter, og ta styringen på din karriere mot en jobb som er meningsfull for deg.

Karriereveiledningen hos Karriereløft kjennetegnes av prosessen. Den består av enkle, praktiske og kreative oppgaver, inspirert av designtenkning.

Du blir kjent med dine kjernekvaliteter gjennom Kjernekvadranten og dine interesser gjennom Profråd Karriereverktøy.

Målet er at du skal bli tryggere og tydeligere i valg av veien videre.

 

Her kan du se hva kundene sier karriereloft.no.

Ta kontakt for mer informasjon:

mobil nr. 99 40 58 06

linda@karriereloft.no 

 

Du kan gjennomføre programmet individuelt eller i gruppe:

Individuelt

9FE1E790-7A28-4B34-8D19-67256A94EBAA

Dette er for deg som foretrekker en personlig innsjekk, eller som står i en utfordrende overgang i karrieren og ønsker fortrolighet.

I 6 individuelle samtaler fasiliterer jeg med  full oppmerksomhet på deg og din prosess, for at du skal finne retningen fra der du er til dit du ønsker.

Læringsmål:

  • Bli tryggere og tydeligere på hvem jeg er.
  • Bli bevisst egne kvaliteter og muligheter for utvikling.
  • Bli bevisst egen beslutningsstil.
  • Forstå egne reaksjoner og andres respons i møte med forskjelligheter (kjernekvadranten).
  • Få innsikt i modell for erfaringslæring (å lære er å oppdage)
  • Få enkle refleksjonsverktøy for å lære av egne erfaringer og utfordre egne antakelser.
  • Utforske alternativer og scenarier.
  • Oppdatere LinkedIn profil
  • Skrive CV og Søknad (hvis behov)
  • Forberedelse til intervju.

 

Pris: kr 10.000,- inkl. mv.

Verktøyene du får er til nytte i flere av livets arenaer!

Gruppe

_41A5313

Oppstart ny gruppe i juni.

 

Gruppegjennomføringen tar utgangspunkt i de samme teamene som det individuelle løpet. I tillegg benytter vi metodikk for å dele erfaringer og skape læring sammen.

Dette er for deg som har lyst til og inspireres av å gjennomføre programmet sammen med andre i tilsvarende situasjon.

Etter tilbakemelding fra forrige gruppe, om hvor stor verdi gruppesamlingene har, blir det 1 samling mer denne gangen. Dvs.  2 individuelle samtaler og 4 samlinger.

 

Pris: kr 10.000,- inkl. mva.

Sammen lærer vi mer!

Ta styringen!

Dette er karrieredesign prosessen:

Modeller-01

Ellingsen, 2020