Innsjekk-programmet

Er du usikker på om du skal fortsette i jobben du har, lurer på hva annet du kan passe til og hvor du skal starte?

Dette programmet er for deg som ønsker å ta en innsjekk for å utforske dine ressurser og muligheter, for å ta styringen på din karriere mot en jobb som gir mening for deg.

Karriereveiledningen hos Karriereløft kjennetegnes av prosessen. Den består av enkle, praktiske og kreative verktøy, inspirert av designtenkning.

Du blir kjent med dine kjernekvaliteter gjennom Kjernekvadranten og dine interesser gjennom Profråd Karriereverktøy.

Målet er at du skal bli tryggere og tydeligere i valg av veien videre.

 

Her kan du se hva kundene sier karriereloft.no.

Ta kontakt for mer informasjon:

mobil nr. 99 40 58 06

linda@karriereloft.no 

 

Du kan gjennomføre programmet individuelt eller i gruppe:

Individuelt

9FE1E790-7A28-4B34-8D19-67256A94EBAA

Dette er for deg som foretrekker en personlig innsjekk, eller som står i en utfordrende overgang i karrieren og trenger fortrolighet.

I 6 individuelle samtaler fasiliterer jeg med et trygt rom og full oppmerksomhet på deg og din prosess, for at du skal finne retningen fra der du er til dit du ønsker.

Temaer vi kommer innom er:

  • Her & nå
  • Bakspeilet (din historie)
  • Interessetyper
  • Kjernekvaliteter
  • Verdier i handling
  • Nettverk og karriereteam
  • Beslutningsstil
  • Veien videre og testing av alternativer
  • Hvordan du vil fremstå i CV, søknad, intervju og LinkedIn-profil

 

Pris: kr 10.000,-

Verktøyene du får kan brukes i flere av livets arenaer!

Gruppe

_41A5313

NB: Neste gruppe starter i uke 1.

Dette er for deg som har lyst til og inspireres av å gjennomføre programmet sammen med flere.

Du får tre individuelle samtaler pluss tre samlinger, hvor dere også utforsker og deler erfaringer med hverandre.

 

Samling 1: 03. januar kl. 17.00 - 20.00

Samling 2: 24. januar kl. 17.00 - 20.00

Samling 3: 07. februar kl. 17.00 - 20.00

 

Gruppegjennomføringen tar utgangspunkt i de samme teamene som det individuelle løpet. I tillegg benytter vi metodikk for å dele erfaringer og skape læring sammen.

 

Pris: kr 10.000,-

Sammen lærer vi mer!

Dette er karrieredesign prosessen:

Modeller-01

Ellingsen, 2020