Ekspertbistand

Karriereveiledning som ekspertbistand

Har du en ansatt som er hyppig syk eller sykemeldt? Dere har forsøkt mye, men står fast og finner ikke veien videre?

Da er tilskudd fra NAV til ekspertbistand en mulighet:

 • Tilskuddet dekker kostnader til "eksperten" opp til en maksgrense
 • Dette er et lavterskel-tiltak
 • Tiltaket driftes av NAV Arbeidslivssenter
 • Enkelt å søke i Altinn
 • Rask innvilgelse
 • Mer informasjon og link til søknad finner du her Ekspertbistand

Ordningen går ut på at bedriften får hjelp fra en nøytral ekspert som har kompetanse på sykefravær og arbeidsmiljø. Eksperten bidrar til å avdekke mulige årsaker og utforske muligheter og tiltak for å komme videre. En karriereveileder kan være en slik nøytral ekspert. Målet er å bidra til at den ansatte finner sin vei videre, enten tilbake til egen jobb, eller annet arbeid hos samme eller en annen arbeidsgiver.

 

«Karriereløfts prosess var mer helhetlig og gikk mer i dybden enn det jeg tidligere har erfart. Den bidro til at jeg fant ny retning over i en ny jobb.»

Kvinne i 40- årene

 

Eksperbistanden til Karriereløft er en utvidet versjon av Innsjekkprogrammet, hvor målet er å bistå og gi den ansatte «tankesett og verktøy» til selv å ta styringen på egen karriere/situasjon, enten tilbake i stillingen eller over i annet arbeid. Prosessen er standardisert, men tilpasses den enkeltes behov.

Omfang:

 • 1 oppstartsamtale hvor arbeidsgiver er til stede
 • 8 veiledningssamtaler av inntil 2 timer
 • Hjemmeoppgaver mellom samtalene
 • 1 avsluttende samtale hvor arbeidsgiver er til stede
 • Utarbeidelse av rapport

Jeg er sertifisert i Profråd Karriereverktøy og Kjernekvadranten, og benytter Karrieredesign prosessen (Ellingsen, 2020), hvor inspirasjon, tankesett og praktiske/kreative oppgaver fra design tenkning hentes inn i veiledningen.

Karriereløft har bidratt med ekspertbistand for flere sykemeldte.

Referanse fra arbeidsgiver gis på forespørsel.

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat og tilbud:

Linda Jensen

Mobil: 99 40 58 06

linda@karriereloft.no

 

«Livet skjedde og gav meg utfordringer. Karriereløfts prosess bidro til at jeg fikk sortert og husket opp igjen det jeg er god på og liker.  ..... I dag er jeg 100 % tilbake i stillingen»

Kvinne i 50 årene

 

«Karriereløfts prosess var mer helhetlig og gikk mer i dybden enn det jeg tidligere har erfart. Den bidro til at jeg fant ny retning over i en ny jobb.»

Kvinne i 40- årene

 

"Jeg tror ikke jeg hadde følt meg som jeg gjør nå hvis jeg ikke hadde hatt samtalene med Karriereløft. Linda er flink på de tingene jeg trenger, og har gitt støtte til å tenke nytt om meg selv. Jeg har jobbet med å se meg selv mer utenfra. Karriereveiledningen har bidratt til at jeg forstår at jeg er mer kapabel enn jeg trodde. Den har bidratt til å løfte psyken fra å være veldig selvkritisk til å bli mer raus med meg selv, fra å ikke mestre noe som helst til å føle mestring i tankesett og de små handlingene, - the power of babysteps."

Kvinne i 50-årene

arbeid - livskvalitet - helse