Enkelt timer

 • Trenger du å sortere?
 • Står du overfor en beslutning?
 • Har du et mål du skal nå?
 • Trenger du hjelp til søknad/CV?
 • Vil du forberede deg til et jobbintervju?

 

Pris kr 1.500,-  for 1 1/2 time

Individuelle pakker

Enkel pakke:

 • Forberedende samtale
 • Ta Profråd karrierekartlegging på nett
 • 2 veiledningsamtaler

Pris kr 2.990,-

 

Full pakke:

 • Forberedende samtale
 • Ta Profråd karrierekartlegging på nett
 • minimum 6 samtaler hvor vi går trinnene i Karrieredesign prosessen

Ta kontakt for individuelt tilpasset tilbud.

I gruppe

Nettverk er viktig!

Å dele og utvikle seg sammen med andre gir merverdi.

Læring skapes sammen.

Karriereveiledning i grupper på 6-8 personer er for deg som ønsker å utvikle deg sammen med andre i samme situasjon.

Påmelding kommer!

I bedrift

Arbeidslivet er i kontinuerlig endring.

Bedrifter opplever oftere omstilling, nedbemanning eller omplassering.

Karriereveiledning er for bedrifter som ønsker å tilby de berørte ansatte støtte og en styrt prosess i arbeidslivets overganger.

Ta kontakt for bedriftstilpasset tilbud!