Et arbeidsliv i endring

Fra 01. mai finner du meg på Gründerhuset Hi5 i Tønsberg. Over natten ble hverdagen endret. Verdens realiteter kom oss i møte. Avtaler og daglige rutiner ble avlyst eller satt på vent.

Hvordan påvirker Korona-krisen deg?

Mange har heldigvis jobb å gå tilbake til etter pausen. For noen av oss er fremtidens levebrød noe uklart. Jeg er en av de som er i «transit», – en overgang fra det kjente som var, til noe nytt jeg enda ikke vet hva er. Jeg hilser på usikkerheten, men ønsker ikke å bli handlingslammet. Jeg liker det kinesiske tegnet for krise. Det er todelt; Fare og mulighet. Jeg velger fokus på mulighetene. Det gir håp og «call to action». Denne pausen har gitt meg anledning til å tenke gjennom mine muligheter og hva som er meningsfullt for meg.

Det er ikke lengre bare unge som må orientere seg mot en utdannelse og et yrke. I dag må også vi voksne kontinuerlig re-orientere og videreutvikle oss for å holde tritt med utviklingen og behovet i arbeidsmarkedet. Mange av oss erfarer det nå. I tillegg spår megatrender en fremtid med kontinuerlig utvikling og forandring. Vi går fra mange i fast jobb til flere prosjektansettelser. Fra jobbsikkerhet til karrieresikkerhet. Vi vil måtte tilpasse oss og ta et større ansvar for egen karriere og livslang læring. Og hvilke kompetanser trenger vi å trene opp for å lykkes med det?

«Karriere er veien et individ tar,

gjennom sitt liv, sin læring og sitt arbeid.»

(Hooley, 2013)

Det jeg vil nå er å spisse karriereveiledningen, slik at den gir deg kompetanse, energi og verktøy til å styre og designe overgangene i egen karriere.

Bunnsolide og forskningsbaserte Profråd Karriereverktøy er fortsatt min plattform.

Det jeg skal bruke tiden på Gründerhuset Hi5 til, er å teste ut og få feedback på et konsept hvor jeg kobler metoder og verktøy fra Design Thinking inn i veiledningen.

«… et positivt bidrag til hvordan vi kan lede våre karrierer

i det omskiftelige arbeidslivet.»

(Agnethe Ellingsen, 2020)

Ideen er å legge til rette for at du skal få utforske og teste ut dine ressurser (din merkevare) mot mulighetene i arbeidsmarkedet. Du skal også få enkle verktøy til kontinuerlig læring og utvikling, for å opprettholde din konkurransekraft i et arbeidsmarked i endring.

Målgruppen er fortsatt alle som er i en overgang og har behov for karriereveiledning, men jeg vil spesielt fokusere på skreddersydde produkter til bedrifter og voksne som er i en overgang og har behov for re-orientering. Årsakene kan være så mange, f.eks. endringer i markedet, omstilling, sykdom, ønske om å styrke egen kompetanse, karriereskifte, opprykk til lederstilling m.m.

De neste 3 månedene skal jeg teste ut nye produkter mot konkrete målgrupper og markedsføringen av disse. Noen av produktene vil bli tilbudt digitalt. Ny hjemmeside kommer.

Trenger du karriereveiledning nå? Ta kontakt! Vi møtes digitalt.

Med ønske om en fremtid full av muligheter for oss alle!

Linda Jensen

Veileder i karriere og ledelse

Mobil: 99 40 58 06