Arbeidsuke

Jeg heter Ingrid Grytnes og var så heldig å få yrkespraksis hos Linda. Denne erfaringen er noe jeg ikke ville vært foruten. Linda er ei dame med mange gode kvaliteter. Hun er veldig god på å komme i møte og forstå. Det har vært gøy og lærerik å se hvordan Linda jobber. Det inspirerer! Jeg har lært masse nytt. Det å være gründer og det å jobbe på et kontor med godt felleskap.  Jeg ble positivt overrasket hvordan de på kontoret hjelper hverandre.

Jeg fikk prøve veiledningen av Linda. Det var til veldig stor nytte. Veiledningen har hjulet meg til å få et større innblikk i hva jeg er god på og mine kvaliteter, noe som hjelper å vite litt ekstra godt før man går inn i jobbverdenen om noen år.

Det er så viktig at de voksne er åpne til å ta imot ungdommene. Til å vise oss om yrkene deres. Sånn at vi kan se og lære. Linda er et godt eksempel på å ta imot de unge, lære og vise oss.

Takk for meg!