Internship

Å få internship hos Karriereløft, som spesialiserer seg på karriereveiledning, har vært helt vilt, rett og slett! Linda har tatt meg gjennom en reise jeg ikke trodde var mulig. Linda brenner for en-til-en kontakt med kunden, det å hjelpe den enkelte å oppdage sitt fulle potensiale og mulighetshorisont, hjelpe kunden til å oppdage nye perspektiver, som igjen vil bidra til å kunne ta nye, velinformerte valg i jobb og karriere.

Jeg er mor til tre barn, gift med en fantastisk mann, og de siste tre årene har jeg også vært student ved Universitetet i Sørøst-Norge i bachelor programmet; økonomi og ledelse. Det siste året valgte jeg retningen innovasjonsledelse og entreprenørskap, og fikk mulighet til å ha internship i en bedrift det siste halve året. USN matcher bedrift med intern ut ifra søknad fra både bedrift og intern, og jeg kan ikke si annet enn at jeg er utrolig takknemlig for at jeg fikk muligheten til å være hos Karriereløft og Management Synergy.

Marius & Charlene
på sommerfest med bedriftene

Min motivasjon med å søke meg inn på internship var tosidig; jeg ønsket å få arbeidserfaring, som viser seg å gi et fortrinn når man søker jobb etter endt bachelorutdanning, men enda viktigere for meg var det å få bedre forståelse av hva slags type jobb jeg ønsker å søke på, da tall fra SSB viser at hver fjerde arbeidstaker i Norge ønsker å bytte jobb grunnet mistrivsel. Jeg har trivdes godt med de mange ulike fagene jeg har hatt, fra analyse til entreprenørskap, men vært usikker på hvilken vei jeg skulle gå etter endt utdannelse. Dermed håpet jeg at internship ville kunne tydeliggjøre og spisse veien videre etter endt utdannelse, i form av trivsel i jobb og arbeidsoppgaver. 

Jeg har latt meg lede av Linda gjennom modulene hennes for karriereveiledning, som også tilpasses den enkelte kunden og deres behov. Jeg har brukt Proffråd og andre verktøy, som kjernekvadranten, som Linda har brukt for å hjelpe meg å kartlegge interesser og kjernekvaliteter, noe som har vært vanskelig for meg å se og definere på egenhånd.

Jeg har blitt bedre kjent med hvilke verdier som er sentrale for meg. Dette hjelper meg til å forstå hvor, og i hvilken type miljø, jeg vil og ikke vil kunne trives. Alt dette, gjennom coachende og reflekterende samtaler, har vært med på å tydeligere retningen. Å lære om kjernekvadranten, og hvordan bruke den som et verktøy til refleksjon, har betydd veldig mye for meg, der verdien ligger i det å bli bedre kjent med hvem man er og egenskapene sine.

Linda har tatt meg med på en reise, der jeg har fått muligheten til å se mitt eget liv i fugleperspektiv fra begynnelsen til nåtid, med fremtiden i sikte. Måten det har blitt gjort på, og resultatet av det, har skapt en enorm verdi for meg, og gitt meg mye større trygghet på hvem jeg er, som igjen skaper tydelighet for veien videre.  

Fra hverdagen som intern i Karriereløft og Management Synergy, så kommer jeg til å minnes alle de gode samtalene, mye latter, glede og smil, og alt jeg fikk være med på, fra administrative oppgaver, utfordringer, samtaler og kurs! Tusen takk for at dere har tatt så godt imot meg, hatt tillit til meg, og inkludert meg fra første stund. Relasjonene som har blitt bygd i denne tiden, samt alle de gode minnene, kommer til å vare livet ut!

En stor takk til Gründerhuset Hi5 og Friends at work, og alle jeg har fått hilse på der. Det er virkelig et inspirerende miljø! Jeg ser ikke bort i fra at jeg en dag kommer tilbake til miljøet!

Charlene Johnsen

Bachelor i økonomi og ledelse

Feiring av toppkarakter og avslutning av Internship