Heia Færder Folkehøyskole!

Foreningen Færder Folkehøyskole ønsker å bringe liv tilbake til de tomme militærlokalene på Østre Bolærne og Oslo-fjorden. De brenner for å bringe folkehøyskole-pedagogikken ut til enda flere ungdommer og regionen vår. 130 elever vil årlig få kunnskap og erfaring som endringsagenter. Nå venter de i spenning på svar på søknad om opprettelse av ny Folkehøyskole. Ildsjelene bak initiativet imponerer!

Heia-gjengen er allerede stor, men flere støttespillere trengs, også økonomisk. Jeg brukte ikke mange minuttene på å bestemme meg for å støtte initiativet med kr 5.000,-. Jeg har også sagt ja til å sitte i referansegruppe. Jeg lar meg inspirere!

hjemmesiden kan du lese mer om planene og det varierte tilbudet.

Beliggenheten i en nasjonalpark midt i Oslofjorden gir unike muligheter. Bærekraft er i fokus. Sjøsport og håndball tilbys den aktive. Å bidra til å redde Oslo-fjorden er en selvfølge. Naturlige samarbeidspartnere er bl.a. Havforskningsinstituttet, Frisk Oslofjord og FN-sambandet.

Her legges det til rette for at ungdom skal få en unik mulighet til å utforske og erfare seg selv før de velger veien videre i livet. En dannelsesreise.

Kjenner du til Folkehøyskolens historie?

Visste du at for 150 år siden hadde lederne i Norge, Sverige og Danmark en klar visjon om å bygge et demokrati? De var overbevist om at det måtte skapes fra bunnen og opp. Tiltaket var å tilby vanlige folk å delta på samlinger (inntil 6 måneder), hvor de fikk utforske og utvikle seg selv, for å bli gode bidragsytere i et folkestyre. Det var 75 slike sentre i Norge. Disse samlingene, og ønsket om å bygge et demokrati, var starten på dagens Folkehøyskole.

Forfatteren av boka «The nordic secret» forteller mer her:

Tomas Björkman

Think global – act local

Visste du at det er tatt et nordisk initiativ til å lage et globalt rammeverk for hvilke menneskelige ferdigheter og kvaliteter som bidrar til at verden når bærekraftsmålene? Ikea og Costa Rica er blant de som er i ferd med å implementere rammeverket som et strategisk satsningsområde. Jeg følger dette arbeidet med stor nysgjerrighet.

InnerDevelopmentGoals

  • Tenk om dette globale rammeverket kan inspirere oss lokalt, f.eks. til et fremtidsrettet innhold til elevene ved Færder Folkehøyskole?
  • Tenk om Færder Folkehøyskole kunne blitt en foregangsskole, som gir ungdom kunnskap og erfaring til å møte utfordringene denne tiden står overfor?
  • Mange unge synes det er vanskelig å finne sin vei. Mange faller utenfor. Tenk om et år på Færder Folkehøyskole kunne bidratt til at veien blir klarere for flere og at utenforskap reduseres?
  • For 150 år siden bidro Folkehøyskolene til å bygge demokrati. Hva er det viktigste satsningsområdet i dag mon tro?

Disse punktene har jeg lyst til å være med og utforske! Jeg ønsker å bidra med det jeg kan for at ny Folkehøyskole på Østre Bolærne skal bli en realitet.

Ønsker du å vite mer eller bidra til ny Færder Folkehøyskole?

Ta kontakt med Sindre eller Knut!

I Tønsberg-regionen løfter vi sammen!