Et liv som svinger

– Jeg har visst det lenge! Fra tidlig i 20-årene har jeg vært oppmerksom på at jeg, som sommerfuglen, svinger mellom «flakseperioder» og «puppeperioder». Mellom å være lett, energisk og sosial til tyngre og energiløs med behov for alenetid og ro. Men, det er først nå det siste halve året, etter å ha lest psykologi, hatt karriereveiledning og snakket med mange om det, at det har blitt tydelig hvordan jeg svinger mellom to versjoner av meg selv, hvor hva jeg trenger og hvilke kvaliteter jeg har tilgang på endres. Er jeg en av mange voksendiagnostiserte kvinner med ADHD? Til høsten skal jeg utredes og få svar på det, avslutter Margrethe.

Fra flakseperioder til puppeperioder

Hver periode varer i ca en måned. I flakseperioden er jeg ute og henter impulser. Som sommerfuglen flakser jeg fra ting til ting, er aktiv og snakker med mange. Blodet bruser. Det kan ikke gå fort nok. I denne perioden er det lett å mingle og skape nettverk. Jeg lager mange avtaler, og ideer popper hele tiden.

Når jeg er på vei inn i puppeperioden, blir det tyngre og alt koster mer. Jeg er trøttere. Hele kroppen påvirkes. Stemmen legger seg også ned. I denne perioden går jeg mer inn i meg selv. Der er det ro og mulighet til refleksjon, sortering og utvikling. I denne perioden kan jeg skrive, videreutvikle og skape.

ADHD hos kvinner

Jeg har kjent på utfordringene lenge. De har påvirket livet mitt i den grad at jeg ønsker å utredes for ADHD. Tidligere har jeg egentlig ikke tenkt at jeg kan ha ADHD. Jeg har hatt noe kunnskap, men tenkt at de med maur i rompa er mer utagerende. Jeg har vært mer stille og sjenert i skolesammenheng. I det siste har jeg lest meg opp på ADHD hos kvinner. Om jeg har eller ikke har diagnosen, så kjenner jeg meg veldig godt igjen i mange av kriteriene. Jeg får se hva utredningen sier. Det blir godt bare å få vite. En ting som har overrasket meg, er hvor mange kvinner jeg har pratet med som kjenner seg igjen. Kanskje det er vanligere enn jeg har tenkt?

Utfordringene i jobben

Hvis en jobb krever det samme hver eneste dag, kan det være krevende å innfri forventningene, særlig hvis jeg blir tvunget til å bruke kvaliteten fra den ene perioden i den andre. Når jeg flakser, klarer jeg for eksempel ikke å følge like godt opp. Da er det vanskeligere å samle seg og gjennomføre konkrete og håndfaste oppgaver. Det som hjelper da, er en leder som setter rammer, sorterer og prioriterer, gjerne lager lister jeg kan følge og gir korte og tydelige beskjeder. Hvis jeg kan gi ledere et tips til, er det å huske å også ta imot ideene som kommer da, anerkjenne at man kommer med ideer, selv om også noen er dårlige.

Tidligere la jeg mest merke til utfordringene i hver periode. Nå fokuserer jeg mer på å bruke ressursene. Det har jeg blitt bevisst gjennom karriereveiledningen med deg, fordi du har brukt ordet. Det er så viktig å se kvalitetene og gavene bak støyen!

En annerledes ressurs

Karriereveiledningen har gitt meg mye! Den har gitt et dypdykk og innsikt i meg, og hvordan jeg kan bruke mine egenskaper i arbeidslivet og livet generelt. Ved å bli bedre kjent med mine kvaliteter, samt hvordan og når bruke de, har jeg flyttet fokus fra å streve med utfordringene til å se ressursene. Det er så viktig å akseptere seg selv som den man er! Nå står jeg stødigere.

En av gavene er at jeg tenker annerledes. Tidligere førte det til at jeg følte meg helt på jordet og tenkte at jeg ikke hadde skjønt det. Nå ser jeg at jeg bidrar med et annerledes og nyttig perspektiv. Jeg ser for meg Disney-modellen. Walt Disney er et kreativt forbilde. Han hadde tilgang til 3 strategier og hans ansatte visste aldri hvem som dukket opp; – drømmeren, realisten eller kritikeren. I sin måte å utvikle ideer og mennesker på, skiftet han mellom disse 3 strategiene. Nå har jeg forstått at jeg i hvert fall har to av disse, – bare ikke samtidig. Spørsmålet jeg stiller meg nå er: Hvordan kan jeg bruke kreativiteten min til nytte for meg selv og andre?

Den nye måten å tenke på har fått meg fra å isolere meg i egen boble, til nå å ta mer kontakt og søke nettverk. Det var skummelt i starten, men det er så viktig da jeg trives og lykkes bedre i samarbeid med andre. Det har fått meg fra å føle at alt bare er vanskelig og feil med meg, til nå å være opptatt av det jeg kan bidra med. Det har gitt meg et nytt blikk på hvordan jeg kan skape min egen karriere.

Min vei videre

Jeg fungerer nok best i en jobb hvor jeg i stor grad påvirker arbeidsdagen selv. Selvsagt med rammer og oppgaver, men hvor jeg samtidig gis mulighet til å dra nytte av fasen jeg er i. De lar seg ikke tvinge frem. Når jeg kan bruke kvalitetene når de naturlig er der, er de til sammen dynamitt.

Det er enklere å få til som selvstendig næringsdrivende enn i en jobb med faste rammer og samme oppgaver hele tiden. Ved siden av å følge opp en datter som trenger meg litt ekstra, skal jeg bruke tiden fremover på å utforske hvordan jeg kan bruke og videreutvikle kreativiteten min og firmaet mitt. Jeg elsker å skrive manus til skuespill og drømmer om å skrive noveller, lage kurs og foredrag. Jeg er allerede godt i gang, og har allerede solgt en del manus. Ønsker du å kjøpe manus til skolens skuespill? Sjekk mine på Opplevelsesfabrikken.

Kjenner du deg igjen?

Da håper jeg du nå også ser gavene og ser på deg selv som en ressurs.

Her er noen tips som har hulpet meg:

I puppeperioden:

 1. Selvsnakk: Øv på å bytte fra negativt til positivt selvsnakk, både til deg selv og andre. Knip deg selv i det du har fått til. Har det gått skeis, prøv å se om du klarer å ikke ta det personlig, men se at det var situasjonen og ikke hele deg. Dette gjelder kanskje spesielt kvinner?
 2. Fokuser utover: Jeg blir så lett innover vendt i denne perioden. Jeg må tvinge meg litt ut, legge merke til noe av det som skjer der ute for å få meg bort fra der inne. Mitt tips er f.eks. å snakke med en kollega eller legge merke til det som skjer rundt deg. Det jeg gjør er å legge merke til menneskene. Da får jeg også ideer til historier jeg vil skrive.

I flakseperioden:

 1. Ram deg selv inn. Det er veldig kaos og jeg er veldig høy. Da hjelper det å skrive lister fra A-Å og følg dem!
 2. Prioriter. Ikke gjør det som ikke trengs å gjøres! Det er f.eks. viktigere at ungene får mat enn å vaske huset.
 3. Skriv ned ideene. Jeg handler ikke på de da, men jeg skriver de ned, slik at jeg kan jobbe videre med dem når jeg er i den rolige perioden.
 4. Vær oppmerksom på distraksjoner: Det er vanskelig å få fullført oppgaver. Jeg starter med noe, men blir ikke ferdig, går videre til noe annet eller prater med kollega. Jeg går i ring. Mye men lite blir gjort.
 5. Jeg blir ekstremt aktiv og energisk, og klarer ikke sitte i ro. Da roer jeg meg ned med å lese en bok, gå en tur eller liknende. Da trenger jeg noe som ankrer meg.

Generelle tips:

 1. Skaff deg kunnskap. Les deg opp. Selv om du ikke har diagnose så kan man lese seg opp på utfordringene og hva som kan hjelpe.
 2. Hvis du selv ikke ser ressursene, men bare vanskene i deg selv, snakk med noen som kan hjelpe deg å se det gullet som er der.
 3. Snakk med andre. Jeg har i hvert fall merket at det har vært godt, og det er veldig mange som kommer med liknende historier. Da føler jeg meg litt mindre alene.
 4. Snakk med sjefen. Gi en kort beskrivelse av hvordan du fungerer på best måte, slik at det kan være en ressurs for bedriften.
 5. Be om hjelp. Er utfordringene store, så snakk med fastlegen som kan henvise videre. Det finnes mye lavterskelhjelp å få.
 6. Vurder karriereveiledning. Jeg tror alle på et eller annet tidspunkt i karrieren, enten for å bekrefte at man er på rett sted eller lyst til å prøve noe annet, har godt av å gi seg selv den innsjekken og muligheten til å bli bedre kjent med seg selv og sine muligheter.

Nyttige linker:

I arbeid med ADHD

ADHD  hos kvinner

Forskning viser at personer med ADHD kan bli de beste gründerne